آبانگان

حقیقتا به دلیل مشغله و …. بسیار وقت کمی پای تلوزیون می گذارم. در هفته ای که در حال سپری شدن است. یک برنامه تلوزیونی در کانال یک توجه مرا بسیار بخود جلب کرد. برنامه آبانگان که نیک آهنگ کوثر از بحران منابع آب و چالش های پیش رو ایران تهیه کرده بود که حاصل آن فیلم مستندی در ایالات متحده در برخی حوزه های آبی آن کشور مانند رود کلرادو و یا آوری اشکالات مدیریت منابع آب ایران بود . برنامه ریزی ایالات متحده برای مواجهه با این چالش و اشتباهاتی که در بهره برداری از منابع آبی با احداث سد صورت گرفته بود. همچنین کپی برداری ناشیانه کشورهایی مثل ایران از اقدامات بسیار قدیمی که کشور را در مواجهه با هدایت درست منابع آب و استفاده از آن دچار چالش کرده بود. نیک آهنگ با بازگو کردن اشتباهات متعدد حکومت جمهوری اسلامی و عوامل آن تلاش کرده بود اشکالات مدیریت منابع آب و چگونگی ایجاد بحران آب را به مردم یاد آوری کرده و راه های برون رفت احتمالی را یاد آوری کند. واقعا حیفه که تلاش های نیک آهنگ کوثر دیده نشود. ضمن این که باید در سایر موضوعات اقتصادی، زیست محیطی و آموزشی و فرهنگی نیز کنشگران از این گونه اقدامات را در دستور کار قرار دهند.

پ.ن: متاسفانه آن قدر غرق در سیاست شده ایم که برخی مسائل و معضلات اساسی را فراموش کرده ایم. به نظر من در کنار کارزارهای سیاسی و مقابله با رژیم باید برخی تلاش از این دست مانند برنامه جالب توجه آبانگان در کانون توجه مخالفین قرار بگیرد. این موضوع از دو جهت در آینده برای کشور موثر است. اولا در فردای سقوط رژیم برای مقابله با بحران ها، پیش بینی لازم صورت گرفته است و دوم این که برخی اشتباهاتی که مردم می توانند بدون توجه به حکومت و دولت، خودشان راسا انجام دهند، به آن ها آموزش داده می شود.

وب سایت آبانگان

به اشتراک بگذارید: