آبدارچی ۱۴۰۰ چگونه با دریوزگی پس مانده رای ها را جمع کرد!؟

موضوع شرکت در انتخابات شورای شهرو روستا و انتخابات ریاست جمهوری از صبح امروز بارها به عنوان یکی از موارد تخلف مطرح شده است. برخی ناظران می‌گویند عوامل اجرایی اصلا نباید از شرکت‌کنندگان بپرسند که قصد دارید در کدام انتخابات شرکت کنید و باید تعرفه‌های هر دو رای در اختیار رای دهندگان قرار گیرد و خودشان در این باره تصمیم بگیرند. با این وجود اما در شعبه‌های اخذ رای از رای دهندگان در این باره سوال می‌شود.

یکی از شهروندان ساکن تهران می‌گوید: «وقتی از من پرسیدند می‌خواهی در انتخابات شوراها شرکت کنی یا در انتخابات ریاست جمهوری، گفتم انتخابات شوراها. دیدم برگه ریاست جمهوری را هم روی دستگاه کشید. وقتی اعتراض کردم، گفتند اگر هر دو برگه را روی دستگاه نگذاریم، موقع رای دادن ارور می‌دهد و رای‌تان شمرده نمی‌شود.»

حالا بروید در گوگل ببینید چه تعداد برای انتخابات شورای شهر تایید صلاحیت شدند؟

بالاتر از ۲۵۰ هزار نفر!

حکومت فکر کرد هر کس ۱۰۰ نفر فامیلش را بکشد پای صندوق ۲۵ میلیون رای جمع میکند و با ۸ میلیون رای ثابتش میشود ۳۳ میلیون!

به اشتراک بگذارید: