آتش سوزی گسترده در مجتمع پتروشیمی کنگان

به اشتراک بگذارید: