آقایان! همین الان فرار کنید!

آقایون محترم!

عجله کنید، اگر آب دست تان هست زمین بگذارید و فرار کنید. می پرسید کجا؟ میگم نمیدانم. فرار کنید بروید توی یک جای دور، توی جنگل، توی بیابان، خلاصه به هرجا که می توانید فرار کنید چون بدخوابی برای ما دیده اند. گلوبالیستها قرار است دودول آقایون را از بیخ ببرند و یا از نظر پزشکی کاری کنند که مردانگی تان را از دست بدهید.

این ویدئو را نگاه کنید. حتی اسلیپی جو هم ترسیده:

 

به اشتراک بگذارید: