آقای تاجزاده، این تصویر، تصویر ایران «دیروز»است که شماترمیناتورهای ۵۷ T با انقلاب جاهلانه خویش آن را به گند کشیدید؛ شرم کنید!

مصطفی تاجزاده که از خمینی طلب های مشهور است دیروز در توییتر خود این عکس را گذاشته و این چنین نوشته است :

با نظر آقای مجتبی نجفی کاملا موافقم که: «این تصویر، تصویر آینده ماست. ایران پر از تکثر و پر از وحدت. این تصویر، تصویر ایران مدنی است که از کشف حجاب و حجاب اجباری به آزادی حجاب می‌رسد.» و چه زیبا می‌شود آن روز!

پیش از آنکه به اراجیف این خمینی طلب و پاانداز خاتمی چی بپردازم لازم است یادآوری کنیم ایران‌ ما پس از فروپاشی امپراتوری ساسانی اشغال شد و تازیان با توحشی بی حد و‌ مرز هویت ما را تغییر دادند. پس از اختراع شیعه و رسمی شدن این ورژن تحریف شده از اسلام که سعی دارد با عرفان ایرانی چهره پلید این دین اهریمنی را «بزک» کند ( دقیقا همانندکاری که اصلاح طلب ها در زمان خاتمی در پی اش رفتند و نقاب بر چهره اهریمنی عجوزه جمهوری اسلامی زدند) ما ایرانیان دچار از خودباختگی فرهنگی شدیم.

اگرچه از همان زمان به قدرت رسیدن عباسیان ، شیعه برای ایرانیان وسیله ای شد برای مبارزه با اسلام تحمیل شده و تهاجم فرهنگی تازیان، اما همین سپر عقیدتی در جنگ با اسلام واقعی ما را از «هویت ملی» خویش دور کرد و آنچه فردوسی بزرگ پیشبینی کرده بود و ریشه اش را به همان آغاز ورود اسلام به ایران ربط میداد، سرانجام به حقیقت «دوباره» پیوست و در زمان ۵۷ اگر بخواهیم ابعاد ورود خمینی و اثرات مخرب این انقلاب اسلامی را توصیف کنیم، باید بگوییم ایران «دوباره» اشغال شد و ۲۲ بهمن چیزی از قادسیه و نهاوند کم ندارد، با این تفاوت که اینبار فارسی گویان تازی سرشت از درون به ما شبیخون زدند.

که این خانه از پادشاهی تهیست

نه هنگام پیروزی و فرهیست

ز چارم همی‌بنگرد آفتاب

کزین جنگ ما را بد آید شتاب

ز بهرام و زهره‌ست ما را گزند

نشاید گذشتن ز چرخ بلند

همان تیر و کیوان برابر شدست

عطارد به برج دو پیکر شدست

چنین است و کاری بزرگست پیش

همی سیر گردد دل از جان خویش

همه بودنیها ببینم همی

وزان خامشی برگزینم همی

بر ایرانیان زار و گریان شدم

ز ساسانیان نیز بریان شدم

دریغ این سر و تاج و این داد و تخت

دریغ این بزرگی و این فر و بخت

کزین پس شکست آید از تازیان

ستاره نگردد مگر بر زیان

برین سالیان چار صد بگذرد

کزین تخمهٔ گیتی کسی نشمرد

ازیشان فرستاده آمد به من

سخن رفت هر گونه بر انجمن

که از قادسی تا لب جویبار

زمین را ببخشیم با شهریار

از ایران وز ترک وز تازیان

نژادی پدید آید اندر میان

نه دهقان نه ترک و نه تازی بود

سخنها به کردار بازی بود

همه گنجها زیر دامن نهند

بمیرند و کوشش به دشمن دهند

بود دانشومند و زاهد به نام

بکوشد ازین تا که آید به کام

چنان فاش گردد غم و رنج و شور

که شادی به هنگام بهرام گور

نه جشن ونه رامش نه کوشش نه کام

همه چارهٔ ورزش و ساز دام

پدر با پسر کین سیم آورد

خورش کشک و پوشش گلیم آورد

زیان کسان از پی سود خویش

بجویند و دین اندر آرند پیش

نباشد بهار و زمستان پدید

نیارند هنگام رامش نبید

چو بسیار ازین داستان بگذرد

کسی سوی آزادگی ننگرد

بریزند خون ازپی خواسته

شود روزگار مهان کاسته

دل من پر از خون شد و روی زرد

دهن خشک و لبها شده لاژورد….

آقای تاجزاده، اگر در این مملکت یک بار انقلاب واقعی شده باشد، آن انقلاب همان کشف حجاب رضا شاه بود؛ که زن ایرانی را از پستوها به میان اجتماع آورد و تن و گیسوی زن ایرانی را از زندان حجاب رهایی بخشید. در جامعه ای که بیش از یک هزاره تحت ظلم و ستم و استعمار و تهاجم فرهنگی تازیان قرار داشت، نمیتوانستیم انتظار داشته باشیم که خودشان ناگهان از زیر گونی به صورت اختیاری بیرون بیایند!

      

 انقلاب مشروطه و به قدرت رسیدن رضا شاه ایران را وارد دوران نویی کرد و بدون شک آن کشف حجاب زوری اگر در ظرف زمان خودش سنجیده شود، باید آن را بزرگترین دستاورد زنان ایرانی دانست که یک ابرمرد آن را به زنان ایرانی هدیه داد. براستی که رضا شاه روحت شاد که اگر تو‌نبودی و ما از قاجار به دامن جمهوری اسلامی و شیخ فضل الله ها افتاده بودیم، اکنون پشتون های طالبان برایمان «اصلاح طلب» بودند.

جناب تاج زاده، چنان در وقاحت و بی شرمی شما فرزندان خمینی، وقیح و‌ پر مدعا هستید که آدمی برای پاسخگویی به شما اگر متوسل به زشت ترین دشنام نشود، باید تعجب کرد.

مردک نادان، تو با چه رویی نوشتی :

«از کشف حجاب و حجاب اجباری به آزادی حجاب می‌رسد.»

پس از دوره کشف حجاب تحمیلی رضا شاه مگر در زمان فرزندش شاه ما به آزادی حجاب و «حجاب اختیاری» نرسیدیم!؟ چگونه در قرن اینترنت از کشف حجاب به آزادی حجاب اختیاری در فردا میرسی!؟ مگر نه اینکه در دوره شاه پس از آشنایی نسبی زن ایرانی با حق و‌حقوقش شاه ایران حجاب را اختیاری کرده بود و‌موسی به دین خود بود و عیسی به دین خود!؟

خوب است دوربین عکاسی و فیلم برداری در آن دوران اختراع شده بود، گر نه معلوم نبود چه افسانه هایی که نمی بافتید!

خمینی طلب گرامی، اگر دچار آلزایمر مصلحتی شده ای، باید به شما یادآوری کنیم که تا پیش از انقلاب ۵۷ و فریب مردم ایران توسط خمینی و مثلث «بیق»، زنان ایران دارای حجاب اختیاری بودند تا اینکه لشگر اوباش ۵۷ تی خمینی به پیروزی رسیدند و خیلی زود حجاب اختیاری با شعار مترقی «یا روسری، یا توسری» عوض شد!

خجالت بکشید آقا، عکس دانشجویان بی حجاب عکس دیروز ایران است که در جمهوری اسلامی ۴۳ سال است حسرت شده است؛ ننگتان باد و شرمتان باد، عکس ایران فردای نه چندان دور، عکسی است که همه شما از دیدنش و چاپ نگاتیوش وحشت دارید، چون حساب و‌کتابی در کار خواهد بود و دوران «جنایات بی مکافات» در آن زمان بی شک به سر آمده است و فرزندان شیخ فضل الله نوری و‌خمینی، عقوبت سختی خواهند دید!

              

به اشتراک بگذارید:
0 0 رای
ارزیابی این پست
1 نظر
قدیمی ترین
تازه ترین پر رای ترین
بازخوردهای درون متنی
همه نظرها