آمریکا: پدافند هوایی ایران در حالت آماده باش کامل؛ اروپا: آسمان ایران امن نیست

به اشتراک بگذارید: