آنها که از حسادت و رذالت بیماران ۵۷ تی در اعتراضات زاینده رود تعجب کرده اند، نگاهی به شعارهای انقلاب ۵۷ بیاندازند!

هر جنبش و هر اعتراض و انقلابی را میشود از شعارهایی که در آن دوران توسط مردم سر داده میشود، شناخت! برای درک پدیده اوباش لمپن ۵۷ تی فقط کافی است به شعارهایی که این جماعت در آن زمان سر میدادند، نگاهی بیاندازید تا حساب کار دستتان بیاید.

این شما و این شعارهایی که مجاهدین و فدایی ها و توله سگ های خمینی بر ضد دکتر بختیار و شهبانو فرح پهلوی ساختند :

شعارهای ضد فرح

شعارهای ضد بختیار

 • این است شعار بختیار، منقل و وافور رو بیار
 • بختیار، بختیار، مأمور بی‌اختیار، سگ جدید دربار (نسخهٔ دیگر: نوکر بی‌اختیار).
 • نه شاه می‌خوایم نه شاهپور، مرگ بر این دو مزدور.
 • کابینهٔ بختیار، توطئه آمریکاست.
 • بختیار شیره‌کش، باید بره مراکش.
 • وای به‌حالت بختیار، اگر امام فردا نیاد[۱۸] (نسخهٔ دیگر: اگر خمینی دیر بیاد).
 • بختیار توله‌سگ، آقا میاد صددرصد
 • یک مملکت، یک دولت، آن هم به‌رأی ملت[۱۹]
 • بختیار بختیار منقلت رو نگه‌دار. (در پاسخ شعاری که هواداران بختیار ساخته بودند که «بختیار بختیار سنگرتو نگه‌دار»)[۲۰]
 • فرموده خمینی برچیدن یزید است / کابینه بختیار یک حیله جدید است.[۸] [۲۱]

شعارهای مربوط به گروه‌های سیاسی

 • تنها ره رهایی، راه مجاهدین است
 • درود خلق و خالق، نثار تو مجاهد
 • تنها ره رهایی، پیوند با فدایی
 • فدایی، فدایی، تو افتخار مایی
 • درود بر فدایی، سرچشمه رهائی[۵]
 • تنها ره رهایی، مسلسل مجاهد و فدایی
 • درود بر فدایی، رزمندهٔ نهایی[۲۴]

در شخمی بودن انقلاب ۵۷ همین بس که شعارهای این جماعت گاهی جنبه سرگرمی هم داشته است :

 • ما اعتراض داریم، شوهر نیاز داریم
 • چرا جوونا رو کشتین، ما رو بی‌شوهر گذاشتین[۵]
 • مجاهدا شعار میدن شاه بمیره ناهار میدن[۲۹]

اگر وقت اضاف دارید، این لیست کل شعارهایی است که مثلث بیق و غیربیق برای مردم ایران طراحی کردند و بی شک با این شعارهای سخیف و‌کثیف سرنوشتی بهتر از این هم نمیتوانستیم داشته باشیم!

نفی رژیم شاه

 • ازهاری بیچاره‌، ای سگ چارستاره، باز هم بگو نواره، نوار که پا نداره[۳]
 • نه شریفی نه امامی بلکه یک خر تمامی[۴]
 • ما می‌گیم شاه نمی‌خوایم، نخست‌وزیر عوض می‌شه! ما می‌گیم خر نمی‌خوایم، پالون خر عوض می‌شه! نه شاه می‌خوایم نه شاپور، لعنت به هرچی مزدور!
 • نصرُ من‌الله و فتحٌ قریب، مرگ بر این سلطنت پرفریب[۵](نمونه دیگر: مرگ بر این دولت مردم فریب[۶])
 • زیر بار ستم نمی‌کنیم زندگی جان فدا می‌کنیم در ره آزادگی / سرنگون می‌کنیم سلطنت پهلوی / مرگ بر شاه (۲)[۷]
 • نظام شاهنشاهی، عامل هر فساد است / جمهوری اسلامی، مظهر عدل و داد است[۸]

دربارهٔ روح‌الله خمینی

 • حزب توده ایران، برنامه انقلابی آیت‌الله خمینی را مورد تأیید قرار می‌دهد[۱]
 • درود بر خمینی، رهبر انقلاب، مدافع استقلال، آزادی و حقوق زحمتکشان[۱]
 • درود بر چریک‌های مسلمان و فدایی امام خمینی[۱]
 • درود بر خمینی / سلام بر مجاهد / درود بر خمینی / رهبر مستضعفین[۱]
 • درود بر خمینی رهبر ما مجاهدین[۱]
 • درود ما کارگران پالایشگاه تهران بر امام خمینی[۱]
 • کارگر، دهقان، مستضعف، رنجبر / خمینی است رهبر[۱]
 • ما کارگران، حکومت اسلامی به رهبری امام خمینی می‌خواهیم.[۱]
 • الله‌اکبر، خمینی رهبر
 • اینست شعار ملی: خدا، قرآن، خمینی
 • با خون خود نوشتم، از جان خود گذشتم، یا مرگ یا خمینی[۵]
 • خمینی بت‌شکن / ریشهٔ شاهو بکن.
 • خمینی، خمینی، ای رهبر بت شکن، بر ما نظر برفکن[۶]
 • رهبر نهضت آزادگانست آیت‌الله خمینی / انقلابی‌ترین مرد جهانست آیت‌الله خمینی.
 • رهبر نهضت ما شیعیان است آیت‌الله خمینی / او فرستادهٔ صاحب زمان است آیت الله خمینی
 • نهضت ما حسینیه، رهبر ما خمینیه[۶]
 • کار شاه تمام است خمینی امام است / استقلال و آزادی جمهوری اسلامی آخرین کلام است.
 • درود بر خمینی بت‌شکن / مرگ بر این یزید قانون‌شکن.
 • بیا خمینی وطن انقلابست / نقش مخالفین تو بر آبست
 • جان ما فدایت / همچو مصطفایت
 • ما همه سرباز توایم خمینی / گوش به‌فرمان توایم خمینی.
 • یک شنبه آقا نیاد / دوشنبه انقلابست.
 • صل علی‌محمد / رهبر ما خوش آمد.[۹]
 • لحظه به لحظه گویم / زیر شکنجه گویم / یا مرگ یا خمینی[۱۰]

شعارهای ضد شخص شاه

 • مرگ بر شاه
 • ای امام زمان رحمی به‌ما کن، ما را از دست این جلاد رها کن.
 • شاه زنازاده‌است، خمینی آزاده است.
 • شاه حرامزاده است، خمینی آزاده است.[۱۱]
 • ای بی‌شرف حیا کن سلطنت را رها کن.
 • به‌همت توده‌ها، شاه تو را می‌کشیم.
 • با پتک کارگر، با داس برزگر، از ریشه برکنیم، این شاه حیله‌گر.
 • تا مرگ شاه خائن نهضت ادامه دارد.
 • این شاه آمریکائی، اعدام باید گردد.
 • شاه جنایت می‌کند، کارتر حمایت می‌کند.[۱۲]
 • به کوری چشم شاه، زمستون هم بهاره (در اشاره به هوای بهاری بهمن سال ۵۷)[۱۳]
 • تا شاه کفن نشود، این وطن، وطن نشود
 • امروز هوا بارونیه، کشتن شاه قانونیه
 • امروز هوا ابریه، مردن شاه حتمیه
 • ما شیر و موز نمی‌خوایم، ما شاهِ دزد نمی‌خوایم (در مدارس)[۵]
 • ای شاه خائن آواره گردی / خاک وطن را ویرانه کردی / کشتی جوانان وطن آه و واویلا / کردی هزاران تن کفن آه و واویلا / مرگ بر شاه[۱۴]

شعارهای ضد فرح

شعارهای ضد بختیار

 • این است شعار بختیار، منقل و وافور رو بیار
 • بختیار، بختیار، مأمور بی‌اختیار، سگ جدید دربار (نسخهٔ دیگر: نوکر بی‌اختیار).
 • نه شاه می‌خوایم نه شاهپور، مرگ بر این دو مزدور.
 • کابینهٔ بختیار، توطئه آمریکاست.
 • بختیار شیره‌کش، باید بره مراکش.
 • وای به‌حالت بختیار، اگر امام فردا نیاد[۱۸] (نسخهٔ دیگر: اگر خمینی دیر بیاد).
 • بختیار توله‌سگ، آقا میاد صددرصد
 • یک مملکت، یک دولت، آن هم به‌رأی ملت[۱۹]
 • بختیار بختیار منقلت رو نگه‌دار. (در پاسخ شعاری که هواداران بختیار ساخته بودند که «بختیار بختیار سنگرتو نگه‌دار»)[۲۰]
 • فرموده خمینی برچیدن یزید است / کابینه بختیار یک حیله جدید است.[۸] [۲۱]

شاخصه‌های هویت ایرانی

شعارهای مربوط به ارتش

 • ارتش تو یار ما باش[۱۸]
 • برادر ارتشی چرا برادرکشی؟[۱۸]
 • ارتش دنیا دشمن‌کش است، ارتش ایران برادرکش است
 • ارتش به این بی‌غیرتی، هرگز ندیده ملتی
 • به گفتهٔ خمینی، ارتش برادر ماست
 • ما به شما گل میدیم، شما به ما گلوله[۵]
 • ارتش تو بی‌گناهی آلت دست شاهی
 • ارتش تو هم با ما باش با ملت هم صدا باش / در راه حق به‌پا باش با دشمن آشنا باش.
 • ارتش تو خون ملتی تا کی اسیر ذلتی.
 • سرباز برادر ماست ارتش دشمن ماست.
 • فرمانده ارتشی توئی که آدم‌کشی، سرباز زحمتکش است.
 • اَگه ارتش نباشه شاه به‌خودش می‌شاشه.
 • گل‌های ایران همه پرپر شده / ارتش ما خر بوده خرتر شده.
 • ارتش جنایتکار است مزدور استعمار است.
 • ما ارتش ملی می‌خوایم نه ارتش آمریکایی.[۲۳]

شعارهای مربوط به گروه‌های سیاسی

 • تنها ره رهایی، راه مجاهدین است
 • درود خلق و خالق، نثار تو مجاهد
 • تنها ره رهایی، پیوند با فدایی
 • فدایی، فدایی، تو افتخار مایی
 • درود بر فدایی، سرچشمه رهائی[۵]
 • تنها ره رهایی، مسلسل مجاهد و فدایی
 • درود بر فدایی، رزمندهٔ نهایی[۲۴]

شعارهای تاکتیکی و تهییجی

 • استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی[۱۸]
 • زن‌ها به ما پیوستند، بی‌غیرت‌ها نشستند
 • مردم چرا نشستین؟ ایران شده فلسطین
 • می‌کشم، می‌کشم، آنکه برادرم کشت
 • مردم چرا نشستین؟ نکنه که شاه‌پرستین؟
 • تنها ره سعادت: ایمان، جهاد، شهادت
 • برادر مجاهد، شهادتت مبارک
 • برادر شهیدم، راهت ادامه دارد
 • سکوت هر مسلمان، خیانت است به قرآن
 • توپ، تانک، مسلسل دیگر اثر ندارد، حتی اگر شب و روز بر ما گلوله بارد[۵]
 • توپ، تانک، مسلسل دیگر اثر ندارد، به مادرم بگویید دیگر پسر ندارد
 • قسم به‌روح مادرم فاطمه ندارم از کشته شدن واهمه.[۲۵]
 • وای اگر خمینی حکم جهادم دهد / ارتش دنیا نتواند که جوابم دهد.[۲۶]
 • می‌کشم می کشم آنکه برادرم کشت.[۲۷]
 • رکس آبادان را / کتاب قرآن را / مسجد کرمان را / شاه به آتش کشید / شاه به آتش کشید[۲۸]
 • وای به روزی که مسلح شویم[۱۸]

شعارهای تأیید دولت بازرگان

 • بازرگان، مجری حکم قرآن
 • سلام بر بازرگان، نخست‌وزیر ایران
 • بازرگان، بازرگان نخست‌وزیر مائی، بختیار، بختیار نوکر آمریکایی[۵]
 • بازرگان، بازرگان؛ نخست وزیر امام[۱۸]

شعارهای عامیانه و شوخی

 • ما اعتراض داریم، شوهر نیاز داریم
 • چرا جوونا رو کشتین، ما رو بی‌شوهر گذاشتین[۵]
 • مجاهدا شعار میدن شاه بمیره ناهار میدن[۲۹]

شعرهای انقلابی

 • کارگر- برزگر- رنجبر / ای کارگر، ما با هم متحد می‌شویم… / تا برکنیم ریشه استثمار… / درود، درود، درود … / درود بر خمینی.[۸]
 • اتحاد – اتحاد – اتحاد / ای ملت ما با هم متحد می‌شویم … / تا برکنیم ریشه استثمار… / درود، درود، درود … / درود بر خمینی.[۸]

شعارهای مربوط به کشته‌شدگان

 • در طلوع آزادی، جای شهدا خالی[۱۸]
 • برادر شهیدم راهت ادامه دارد[۶]
 • امشب شب آزادی است، جای شهدا خالی است[۳۰]
به اشتراک بگذارید: