آیا ابن ملجم ایرانی بود؟

برخی از مورخان این ادعا را قبول ندارند و میگویند ابن ملجم یک عرب یمنی بوده و ربطی به بهمن جازویه سردار ایرانی ندارد

به اشتراک بگذارید: