آیا ما خواهان تغییر نظام ایم یا اصلاح آن؟ صورت مسئله غلط است!

چگونه میشود به طور جدی دربارۀ اینکه آیا ما خواهان تغییر نظام ایم یا اصلاح آن، بحث کرد؟ صورت مسئله غلط است! در حال حاضر ما نه توان تغییر نظام را داریم و نه اصلاح آن را. ما حتا قادر نیستیم مشخص کنیم که اصلاح در کدام نقطه به پایان میرسد و تغییر از کجا به بعد آغاز میشود! تجارب سنگین به ما میآموزد که نه »اصلاح« و نه » تغییر« به خودی خود چیزی را تضمین نمیکنند. و بالاخره اینکه برای ما اهمیت ندارد که بدانیم نظامی که در آن زندگی میکنیم، بر طبق این یا آن آموزه یا نظریه سیاسی، » تغییر یافته« و یا »اصلاح شده« است. مهم این است که با شأن و منزلت انسانی زندگی کنیم و اینکه نظام در خدمت فرد باشد و نه فرد در خدمت نظام، و با امکاناتی که در اختیار داریم در این جهت مبارزه کنیم. اینکه روزنامه نگار غربی که غرق در سیاستهای روزمرۀ دنیایی است که در آن زندگی میکند، کار ما را زیادی قانونگرا یا خیلی االله بختکی، بسیار رویزیونیست، انقلابی یا ضدانقلابی، بورژوایی یا کمونیستی، راست یا چپ ارزیابی کند، البته هیچ اهمیتی برای ما ندارد.

منبع: قدرت بی قدرتان؛ واسلاو هاول – ترجمه بنیاد عبدالرحمن برومند ص ۴۲

به اشتراک بگذارید:
0 0 رای
ارزیابی این پست
2 نظر
قدیمی ترین
تازه ترین پر رای ترین
بازخوردهای درون متنی
همه نظرها