آیت الله سوسیالیست

افرادی مثل برنی سندرز که یک سوسیالیست افراطی است و در دانشگاههای امریکا مثل پشگل به وفور یافت می شوند مرا یاد آیت الله های شیعه می اندازند.

آیت الله ها در طول تاریخ پانصد ساله حضورشان در ایران، هرگاه که بیرون حاکمیت بودند طرفدار برقراری عدالت و حقوق مظلومان و طبقه فقیر و بیچاره بودند (البته اگر بپذیریم که لااقل ادعایش را داشتند) اما همین که شریک قدرت می شدند کلا بی خیال عدالتخواهی می شدند و یا سکوت میکردند و یا زبان به طرفداری از ظلم و ستم باز میکردند.

در دوران پهلوی، آیت الله ها و مراجع تقلید ادعا میکردند که طرفدار قشر ضعیف و پابرهنگان هستند و فریاد عدالتخواهی شان گوش فلک را کر کرده بود اما بعد از انقلاب گویی همگی لال شدند. چهل سال ظلم و جنایت و بدبختی این مردم را دیدند اما یک کلمه اعتراض نکردند. تنها کسی که اعتراض کرد آیت الله منتظری بود اما بقیه در برابر بدبختی های مردم سکوت اختیار کرده اند. تازه این مربوط به آن بخش غیر حکومتی شان است، آنها که مثل مکارم شیرازی و نوری همدانی و امثالهم شریک دزدی ها و اختلاس ها و اعدام ها هستند که وضع شان بکلی متفاوت است. آنها خودشان هم جنایتکار و چپاول گر هستند.

برنی سندرز هم مثل آیت الله های شیعه، پنجاه سال دارد شعارهای عدالت خواهی و دفاع از حقوق ضعیفان میدهد. افتخارش این است که از همراهان رهبر سیاهان امریکا بوده و در آن راهپیمایی مشهور شرکت کرده، در دوران جنگ ویتنام، از سردمداران تظاهرات ضد جنگ بوده و در دوران جنگ اعراب و اسرائیل طرفدار فلسطینی ها و رفیق یاسر عرفات ( تروریست فلسطینی) بود. او همیشه علیه امریکا مبارزه کرده و همین باعث محبوبیتش در بین جوانان بی تجربه جوامع دانشگاهی قرار گرفت بطوریکه موقع سخنرانی های او سالن ها پر از جمعیت میشد.

اما همین شخص از زمانی که دمکراتها با تقلب وارد کاخ سفید شدند در برابر تمام تصمیمات فاجعه بار اسلیپی جو سکوت کرده و بی خیال ادعاهای پیشین خود شده است. این همه فاجعه انسانی در افغانستان اتفاق افتاد و حتی عده ای از سربازان امریکایی جان خود را از دست دادند اما از این سوسیالیست دو آتشه طرفدار حقوق بشر و ارزش های دمکراتیک و مدنیت صدایی درنیامد.

گاهی فکر می کنم ما در چه نقطه عجیبی در تاریخ بدنیا آمده ایم که شاهد از پرده افتادن های پیاپی مدعیان دروغین مکاتب سیاسی و ایدئولوژی های مختلف هستیم. در فاصله ای کوتاه هم ذات ناپاک آخوندها برایمان روشن شد و هم پوچ بودن ادعاهای سوسیالیستها و مدعیان لیبرالیسم و دمکراسی.

به اشتراک بگذارید:
0 0 رای
ارزیابی این پست
1 نظر
قدیمی ترین
تازه ترین پر رای ترین
بازخوردهای درون متنی
همه نظرها