اثبات امامت بوسیله بُز بُز قندی

صفوان جمال می گوید: به حضور امام صادق(ع) رفتم و در مورد امام بعد از او سؤال کردم که کیست؟
امام صادق(ع) در پاسخ سؤال من فرمود:

صاحب مقام امامت، کسی است که اهل  بازی و بیهوده گری نیست. (لا یلهو و لا یلعب)
در همین هنگام موسی بن جعفر(ع) را که در آن هنگام کودک بود، دیدم، و همراهش یک بزغاله مکی بود آن بزغاله را گرفته بود و به او می گفت: خدایت را سجده کن!1
امام صادق(ع) او را در آغوش گرفت و فرمود: پدر و مادرم به فدای کسی که بازی و بیهوده گری نمی کند!

منبع: اصول کافی- باب الاشارة النص علی ابی الحسن موسی(ع)، حدیث 15 ص 311، ج 1

تازه ترین قدیمی ترین پر رای ترین
پیام رسانی در صورت
شیخ سالوادور
سردبیر

بزغاله مکی

؟؟؟؟!!!!

Lighthouse
عضو
Lighthouse

این موسی بن جعفر از بچه گی انقدر کودن و احمق بوده که نمی فهمیده بزغاله که زبون عربی نمی فهمه که حرف این اسکول را گوش بده و خدایش را سجده کنه.
تازه اگر همین امام صادق عقل درستی داشت پیش خودش نمی گفت این چه خدای عقده ایه که به سجده یک بزغاله احتیاج داره تا حس کنه وجود داره.
تمام این دین ماجرای سایکوپتیک مشتی عقده ای جانیه که اول از هر چیزی شدیدا از کمبود سکس دارند زجر می کشند و دوما از ضعف شخصیت که ظاهرا هیچکس هیچوقت آنها را آدم حساب نکرده شدیدا احساس حقارت و کوتوله گی می کنند. از نماز و روزه و قران محمد هم معلومه حتی الله او هم مثل خودش داشته از این ناهنجاریهای روانی زجر می کشیده.

Kaafer
عضو

بزرگ که شد فهمید بزغاله عاقلتر از آن است که بشود فریبش داد اما مسلمین هزار تا هزار تا قمبل میکنند.