ازدواج سالیانه حدود ۳۰ هزار دختر بچه ۱۰ تا ۱۴ ساله

طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تنها در پاییز ۹۹ تعداد ۷۳۱۷ دختر بچه ۱۰ تا ۱۴ ساله ازدواج کرده اند. آمار سالیانه ازدواج در این گروه سنی در سالهای اخیر دائما حدود ۳۰ هزار دختر بوده است.
همچنین در گروه سنی ۱۵-۱۹ سال حدود ۱۵۰ هزار دختر سالیانه ازدواج میکنند.
روی هم رفته ازدواج دختران زیر ۱۸ سال تمام (که در کشورهایی مانند آلمان ممنوع است) نزدیک به یک سوم تعداد کل ازدواجهای زنان در ایران است.

به اشتراک بگذارید: