از خاتمی تا هاشمی و موسوی و روحانی ، از سبز تا بنفش و سیاه به رنگ رخت مادران ۶۷ تا ۱۴۰۰؛ مد روز رنگ سیاه است!

به اشتراک بگذارید: