از 20 سپتامبر: بازگشت مجدد به فصل هفتم منشور ملل متحد

همانگونه که مایک پمپئو در توئیتی خاطر نشان کرده که از 20 سپتامبر همه تحریم ها و قطعنامه های قبلی سازمان ملل علیه رژیم جمهوری اسلامی بطور خودکار برگردانده میشوند، نکته بسیار مهم ماجرا این است که دوباره جمهوری اسلامی به زیر بند هفتم منشور سازمان ملل برمیگردد.

حالا پیامدهای به زیر بند هفت رفتن چیست؟

عنوان فصل هفت منشور ملل متحد، «اقدام در موارد تهدید علیه صلح، نقض صلح و اعمال تجاوز» است و به این ترتیب زمانی که شورای امنیت بخواهد تهدیدی جدی علیه کشوری را مطرح کند، آن کشور را ذیل فصل هفتم قرار می‌دهد.

بند ۴۲ فصل هفت شامل استفاده از زور و گزینه نظامی برای مهار کشور و تهدید مورد نظر است؛ «در صورتی که شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش‌بینی‌شده در ماده ۴۱ کافی نخواهد بود یا ثابت شده باشد که کافی نیست می‌تواند به وسیله نیرو‌های هوایی، دریایی یا زمینی به اقدامی که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی ضروری است مبادرت کند. این اقدام ممکن است مشتمل بر محاصره و سایر عملیات نیرو‌های هوایی، دریایی یا زمینی اعضای ملل متحد باشد».

ظاهرا امریکا تا قبل از انتخابات امریکا دوست دارد کمی آخوندها را قلقلک بدهد!

به اشتراک بگذارید: