استاد هاشمی رفسنجانی!

چهارم خرداد پنجاه و هشت گروه فرقان رفسنجانی را در محل مسکونی اش ترور کرد اما جان سالم بدر برد. سازمان مجاهدین خلق اولین گروهی بود که این ترور را محکوم کرد و از استاد هاشمی رفسنجانی حمایت نمود!

اطلاعیه مجاهدین در روزنامه اطلاعات پنجم خرداد

به اشتراک بگذارید: