استعفای یک آشغال

قدرت سیاسی و رسانه ای در بعضی از شهرها، ایالتها و استان های امریکای شمالی در انحصار گروههای چپ گرای فاسد است. اینها مثل آخوندها هرگاه به قدرت میرسند چنان با ریخت و پاش و دادن باج های هنگفت همه را آلوده خود می کنند که کسی نمی تواند آنها را از کرسی قدرت تکان دهد.

مثلا در کانادا، جاستین ترودو در یک نوبت بیش از ۵۰۰ میلیون دلار تحت پوشش کمک به رسانه ها، در بین خبرنگاران و صاحبان رسانه ها پول پخش کرد و بقول معروف دهان آنها را ماستی کرد بطوریکه هرگز کوچکترین انتقادی از او نمی کنند و بصورت دسته جمعی روی خرابکاریهای این نخست وزیر چپول ناکارآمد پرده می پوشانند. این پول پاشی فقط منحصر به ژورنالیستها و رسانه ها نیست. هر طیف و گروهی که میتواند در انتخابات موثر باشد، به نحوی آلوده این طیف فاسد شده است.

نیویورک هم به همین مصیبت گرفتار است. این آشغالی که قرار است استعفا بدهد از سال ۲۰۱۱ در مقام شهردار نیویورک جا خوش کرده و توپ هم نمی توانست او را تکان بدهد. گفته میشود از سال گذشته و در اوج بحران کرونا ۱۲ زن از او شکایت کردند و او را به سواستفاده از موقعیت شغلی و تعرض به آنها متهم کرده اند اما او پرروتر از این حرفها بود که با این چیزها کنار برود. یکسال مقاومت کرد تا بالاخره فشارها نتیجه داد و قرار است گوش شیطان کر، گورش را گم کند.

حالا این به آن معنا نیست که نفر یا نفرات بعدی حتما بهتر از این آشغال هست. دمکراسی غربی مشکلات خودش را دارد و بی عیب و نقص نیست.

به اشتراک بگذارید: