استقبال بسیار سرد عربستان از اسلیپی جو

در یک رویداد کاملا بی سابقه و نادر، عربستان سعودی که زمانی یکی از متحدان امریکا بود، هنگام ورود اسلیپی جو ضعیف ترین رئیس جمهور تاریخ امریکا هیچکدام از مقامات درجه یک و دو و حتی درجه سه عربستان در فرودگاه جده حضور نیافتند و فقط امیر شهر مکه ( فرماندار مکه و نه فرماندار ریاض یا جده) در درفرودگاه از بایدن استقبال کرد.

ظاهرا عده ای رنگ بنفش فرش پای هواپیما را بجای فرش قرمز دلیل دیگری بر تحقیر اسلیپی جو توسط عربستان میدانند.

بایدن را سوار لیموزین کردند و به کاخ مخصوص ولیعهد عربستان در جده بردند:

به اشتراک بگذارید: