اسلیپی خطاب به پاپ: شما یکی از محبوب ترین بازیکنان سیاه پوست بیسبال امریکا هستید

در ملاقات اسلیپی جو و پاپ فرانسیس حرفهایی زده شد که مایه شوخی کاربران در فضای مجازی گردیده است. 

مثلا اسلیپی جو به پاپ گفته: من اولین ایرلندی تباری هستم که شما با او ملاقات می کنید!

و در جایی دیگر مثلا خواسته از پاپ تعریف کند و بگوید شما همطراز شخصیتهای مشهور امریکایی هستید گفته: شما یکی از محبوب ترین بازیکنال سیاه پوست بیسبال امریکا هستید!

 

 

البته این ویدئو بریده شده از حرفهای اسلیپی جو است و درواقع او دارد ماجرای یک بازیکن سیاه پوست را برای پاپ تعریف می کند اما بهرحال از این اسلیپی جو خرفت هر چیزی برمیاد

 

به اشتراک بگذارید: