اصل بدیهی ورود به سیستم جمهوری اسلامی

هر فردی که تو این سیستم کار میکنه باید دشمن مخالفان رژیم باشه.

ابولقاسم سلیمان پور- شاهد جلسه ۵۶ دادگاه حمید نوری

From 2:11:00

به اشتراک بگذارید: