اعتراض تاکسیرانان لبنانی با بستن خیابان ها در پی سقوط ارزش پول ملی (کلیپ کوتاه)

پول ملی لبنان ۸۰ درصد ارزش خود را در ۹ ماه گذشته از دست داده
به اشتراک بگذارید: