اعتصابات اخیر، بیم ها و امیدها و مشکل فقدان رهبری

موج جدید اعتصاب کارکنان صنعت نفت از هفته پیش، آغاز و گفته شده ممکن است کارکنان رسمی شرکت نفت نیز به این اعتصابات بپیوندند:

در پی اعتصابات گسترده کارگران پیمانکاری در بخش‌های مختلف صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران، کارکنان رسمی وزارت نفت نیز اعلام کردند که در روز ۹ تیر به اعتراضات خواهند پیوست.

همچنین دامنه اعتصابات کارگری در روز شنبه ۶ تیرماه به حوزه خودروسازی و نیروگاه‌ها کشید شد.

اما علیرغم این که این اعتصابات ممکن است منجر به پذیرش خواست های صنفی آن ها موسوم به ۲۰۱۰ شود اما یک نگرانی عمده وجود دارد که حکومت بعد از فروکش کردن جریان و وعده های سرخرمن و یا با نفوذ در جریان اعتصابات بر سر را اعتصابیون سنگ گذاشته و در فرصت مقتضی انتقام جویی کند.
اکنون وقت هدایت اعتصابیون به بهترین شکل با تشکیل شورای رهبری است. در این ۴۳ سال جنبش  بسیاری در کشور شکل گرفته و اغلب آن ها به دلیل فقدان رهبری، با شکست مواجه شده و نتوانسته اند از ظرفیت خود بدرستی استفاده کنند. وقت آن است که رسانه های فعال کارگران را از قدرت خویش آگاه ساخته و از شکست احتمالی این جنبش جدید جلوگیری  کنند.

فرصت بسیار مناسبی در پیش رو اپوزسیون است که برای نخستین بار پس از انقلاب ۵۷ اعتصاب را با رهبری و راهبردی درست در کشور فراگیر کنند. اما بی شک نداشتن رهبری صعف بزرگ این جنبش اعتصابی است، نباید گذاشت این طرفیت و انرژی در بخش کارگری به هدر رود.به اشتراک بگذارید: