اعتصاب در کشور های فاشیستی

این چند برگ از یک مقاله ۱۲ صفحه ای با عنوان “جنبه هایی از رفتار در اعتصاب” میباشد که در شماره ۳۳ کتاب جمعه انتشار یافته و حاوی نکات جالب و آموزنده ای است. خصوصا در مورد تشکیل صندوق اعتصاب و تشکیل گروه های نگهبانی, به منظور مبارزه با اوباش مزدور که قصد بر هم زدن اعتصاب را دارند, نکات جالبی مطرح شده که علاقه مندان میتوانند به منبع اصلی مراجعه کنند.

اثر بهار سبزواری
منبع: رادیو زمانه
به اشتراک بگذارید: