انفجار شدید در انبار مهمات تروریست ها

تروریستهای حماس که مهمات و اسلحه خود را از رژیم تروریست پرور آخوندی دریافت می کنند آنها را در پشت مسجدی در شهر صور لبنان انبار کرده بودند.

ظاهرا انفجار در اثر آتش سوزی یک مخزن مازوت در آن حوالی شروع و سپس به این انبار مهمات سرایت کرد.

به اشتراک بگذارید: