اوضاع واکسن زدن در ایران

کجای دنیا حکومتی اینگونه مردمش را تحقیر می کنند؟

چند هفته پیش رفتم واکسن زدم آنقدر خلوت بود که تعجب کردم. نه صف بود، نه معطلی داشت، نه دردسر و دعوا و درگیری، نه پول خواستند نه پارتی بازی.

اما ببینید که حکومت نالایق جنایتکار چگونه مردم اسیر را به فلاکت و بدبختی گرفتار کرده که برای واکسن زدن باید چنین ازدحام و هجوم بیاورند.

تصویر بالا متعلق به امریکاست و دیگری مربوط به مدیریت جمهوری اسلامی است 

به اشتراک بگذارید: