اگر پشت پرده رویدادهای افغانستان را نمیشناسید این را ببینید

بسیاری از هموطنان از موفقیت چشمگیر طالبان تعجب کرده اند و تازه اکنون از خودشان میپرسند چگونه اینگونه شد.
مثل سایر موارد مشابه نه تنها جای تعجبی وجود ندارد، بلکه اگر جور دیگری میشد جای تعجب داشت. تمام این رویداد ها را کارشناسان سالها پیش پیشبینی کرده بودند، عللش را هم مفصل شرح داده بودند و مقالات و کتابها نوشته بودند، گیر فقط و فقط از طرف مخاطب است که یا نمیخواند و یا اگر بخواند فقط آن چیزهایی را ثبت میکند که با سلیقه خودش جور در میآیند!

در این ویدئو سپهبد حمید گل، رئیس اسبق سازمان مرکزی اطلاعات پاکستان (ISI) یک دهه پیش میگوید:

در تاریخ خواهند نوشت: به کمک آمریکا ISI شوروی را در افغانستان شکست داد. سپس این جمله را اضافه خواهند کرد: به کمک آمریکا ISI آمریکا را در افغانستان شکست داد!

حمید گل
به اشتراک بگذارید: