این هم طنز تلخ تاریخ است که نسل ۵۷ تی برای آب و برق مفت انقلاب کرد و فرزندانشان از بی آبی و بی برقی دارند می میرند!

دیروز رژیم جنایتکار و کودک کش جمهوری اسلامی که در آبان ۹۸ خوزستان را بیشتر از نقاط دیگر به خاک و‌خون کشیده بود اینبار هم شرم و حیا نکرد و دو جوان تشنه را به قول خودشان یزیدوار به قتل رساندند.

مردم تشنه و گرفتار و افسرده و گرسنه هستند آنوقت رژیم کوچکترین اعتراضی را با گلوله پاسخ میدهد. تا به کی میخواهیم آزموده را دوباره بیازماییم؟ تا به کی میخواهیم با دستهای خالی در برابر لشگر تا بن دندان مسلح جمهوری اسلامی سوراخ سوراخ شویم؟ تا به کی باید در جنگ نابرابر فقط عده ای را به کشتن دهیم و برای مدتی طولانی سوگوار و ساکت بمانیم؟

آیا زمان آن نرسیده است که تاکتیک های مبارزه را عوض کنیم؟ جمهوری اسلامی تمام مشخصات یک مهاجم بیگانه و سفاک و خونریز را دارد؛ اینکه ما هنوز داریم روی خزعبلاتی چو پادشاهی یا جمهوری و یا تجزیه ایران و یا مبارزات مسالمت آمیز و فواید دموکراسی مانور میدهیم یعنی هنوز هم درک نکرده ایم که چه کسانی بر ما حکومت میکنند. این رژیم با سیاست النصر بالرعب آغاز کرد و ادامه داده است، پس تنها راه خلق وحشتی بزرگتر است و بس!

اینها ایرانی نیستند؛ اینها درنده خویان پست فطرتی هستند که تنها باید دشنه در قلبشان کرد و خودشان و کتاب مقدسشان را باید تنها به آتش سپرد تا ایران از پلیدی پاک شود.

اینها دشمن هستند و با دشمن نه با زبان مدارا میشود صحبت کرد و نه زبان دیگر، اینها را باید فقط از میان برداشت. در زمان جنگ ایران و عراق وقتی یک سرباز عراقی را در خرمشهر میدید، فکر نمیکردید زن دارد بچه دارد انسان است و یا ….، فقط میکشتید چون اگر نمیکشتید، کشته میشدید. فرق اینها با آن سرباز عراقی در این است که ما آن سرباز متجاوز را دشمن میدانستیم اما این حرامیان را که صد پله از عراقی ها هم بدتر هستند را هنوز «ایرانی» میدانیم!

کدام ایرانی؟ کدام ایران؟ کدام وطن؟ اگر معنای ایران و ایرانی این است که ذره ذره بمیریم، ای کاش این وطن و مردمانش برای همیشه از تاریخ محو شوند. نه وطنی مانده نه تمدنی، چنان بیضه ملت را ملایان و‌آدمخوران سپاهی کشیده اند که جز جنون و از جان گذشتن و مبارزه تا آخرین نفس برای کشتن و از میان برداشتن اینها، راه دیگری نمانده است.

به اشتراک بگذارید:
0 0 رای
ارزیابی این پست
1 نظر
قدیمی ترین
تازه ترین پر رای ترین
بازخوردهای درون متنی
همه نظرها