با خیال تو مرا سودای عشق نیست؛ من پیکرت را میخواهم، سایه بر روی سایه

من هرگز جز به زبان عشق

با تو سخن نگفتم

این پایان بی تو ماندن

حق من نیست

به اشتراک بگذارید: