بحران کمبود بنزین واسلیپی جو

مدتی است در امریکا تاسیسات کنترل یک خط لوله نفتی مورد حمله سایبری های ناشناس از یک کشور نامعلوم قرار گرفته و باعث توقف پالایشگاه و در نتیجه قحطی بنزین شده است. وضعیت در برخی مناطق چنان خراب است که در جلوی ایستگاههای پمپ بنزین صف های طولانی تشکیل شده و برخی پمپ بنزین ها فاقد بنزین هستند.

قیمت بنزین در بالاترین سطح خود قرار گرفته است اما همه رسانه های چپ گرا و فاسد به هیچوجه این خبرها را پوشش نمی دهند. گویی اصلا چنین بحرانی وجود ندارد.

تصور کنید اگر این اتفاق در دوره ترامپ رخ داده بود، همین رسانه های بی پرنسیب، آنرا تبدیل به یک جنبش ملی میکردند و هر روز شهرها را به آتش می کشیدند.

قدرت های رسانه ای، دنیای ما را تبدیل به دنیای کثیفی کرده اند.

به اشتراک بگذارید: