برای دختر ایران،حدیث نجفی یکی از مهمترین نمادهای جنبش زندگی است؛ فردا روز اوست!

آن روزی که گشت ارشاد جمهوری اسلامی جاوید نام مهسا امینی را بازداشت کرد و بعدش هم به طرز وحشیانه ای به قتل رساند، هیچکس شاید فکر نمیکرد این مرگ و آن نام بلند و متبرک چنین رمزی شود و یک ایران را بیدار کند. گر چه مرگ مهسا اتفاق بود، اما بی شک مقاومت او در بازداشتگاه باعث شده است که جنایتکاران نظام او را به قتل برسانند و دقیقا پس از این مقاومت است که ایران گویی از خواب بر میخیزد و فرزندانش را صدا میزند.

مرگ فجیع حدیث نجفی شوربختانه با ناشیگری آیت الله بی بی سی فارسی همراه شد و در آن روزهای اول جنبش لشگر سایبری نظام هم با پخش کردن عکس خواهر حدیث بر خاکش و کات کردن دیگران و نوشتن این جمله که تنها چرا ۳ نفر بر مزار این دختر جمع شده اند، مورد مرگ ترانه موسوی در سال ۸۸ و شگردهای اطلاعاتی را برای مردم زنده کردند و همین شک و تردید باعث شد مرگ شجاعانه و قتل فجیع این دختر توسط ارتش سایبری نظام به حاشیه برده شود.

همه چیز از یک عکس شروع شد. دختری که موهایش را میبندد و در تظاهرات های شبانه سمبل شجاعت و الهام بخش دیگر جوانان میشود. نام این دختر در زیر آن عکس حدیث نجفی عنوان میشود که توسط رژیم با چند گلوله به قتل رسیده است. تمام شبکه های اجتماعی پر میشود از عکس او و درست در همین لحظات است که رسانه دولت فخیمه بریتانیا اعلام میکند آن دختری که موهایش را بسته است تماس گرفته و گفته است :

زنده است و حدیث نجفی نیست!

درست در زمانی که از خون مهسا، خون پشت خون جوشش میکند و ایران را بیدار میکند، سپاه سایبری هم یک عکس تقطیع شده منتشر میکند که بر سر خاک حدیث چرا فقط ۳ نفر حضور دارند؟ این عکس شک و تردید مردم را بیشتر میکند و همه تصمیم میگیرند تا روشن شدن ماجرا از کنار نام حدیث نجفی عبور کنند! واقعا چگونه میشود این ظلم بی پایان جمهوری جنایت را با کلمات عقیم به تصویر کشید؟

دختری ۴۰ کیلویی را گلوله باران میکنند و پس از قتلش، هویتش را هم به یغما میبرند و خانواده داغدارش را هم سیبل بدترین توهین ها میکنند که بله، حدیث نجفی وجود خارجی ندارد و میخواهند پس از چند روز او را به تلویزیون بیاورند و خون دیگر مبارزان را لوث کنند.

سناریوسازی ارتش سایبری نظام برای عدم نماد شدن حدیث نجفی در آن شب جنایت جواب میدهد و این دختری که باید الگوی دیگران شود، هم جانش را از دست میدهد و هم نامش را آلوده به نیرنگ میکنند.

بی بی سی فارسی کثیف باید از خانواده محترم نجفی عذرخواهی کند که اینگونه با ناشیگری باعث شدند یاد و نام این دختر توسط نظام به یغما رود. در کنار این جنایت، اوباش تجزیه طلب مخفی چو حسن شریعتمداری و لشگر سایبری ۲۰۰ دلاری های الهام علیف ها و اردوغان ها و پانترک های جاعل هم در بوق و کرنا کرده اند که بله، چون حدیث ترک بوده است، او را در میان قهرمانان جا نداده اند و زبان او ( بر فرض که زبان اولش ترکی باشد) باعث تبعیض شده است.

مورد دیگر در پرونده حدیث، متاسفانه خامی و شوکه بودن خواهرش بود که نتوانست در شبکه های اجتماعی خبررسانی اش را به نحو صحیح انجام دهد. البته بر او گناهی نیست چرا که شرایط عادی نداشتند و هم از مردم حرف میشنیدند و هم حکومت دشنه اش را زیر گلوی این خانواده گذاشته بود. بگذریم، در حق حدیث جفا شد و سنگ قبر او شاید بهترین پاسخ به نامردمان جمهوری اسلامی و کفتارهای تجزیه طلب و فرصت طلبهایی چو حسن شریعتمداری باشد که در آن او را فارغ از قوم گرایی و قوم پرستی، به درستی دختر ایران معرفی میکنند.

ما به حدیث نجفی و خانواده او مدیون هستیم. فردا روز اوست، خیابان هارا برای اوباش جمهوری اسلامی جهنم میکنیم و با یاد حدیث نجفی به جنایت نازی آباد می اندیشیم و ایران را سرانجام پس خواهیم گرفت!

به اشتراک بگذارید:
0 0 رای
ارزیابی این پست
2 نظر
قدیمی ترین
تازه ترین پر رای ترین
بازخوردهای درون متنی
همه نظرها