تازه ترین قدیمی ترین پر رای ترین
پیام رسانی در صورت
Piruzan
عضو

ارزش هزاران رای مثبت دارد این لینک شما. بزودی از مصدق السلطنه اسلام پناه لینکهایی منتشر خواهم کرد. با سپاس.

mollah
سردبیر

واقعا اینترنت چه موهبتی است برای ما ایرانیان.
تا قبل از آمدن اینترنت، من هم از طرفداران مصدق بودم و از اینکه رژیم اسلامی یک خیابانی را به نام مصدق نامگذاری نکرده ناراحت بودم. خیال میکردم مصدق میخواست نفت را ملی کند ولی انگلیس به نوکرش یعنی شاه فشار آورد تا مصدق را برکنار کند و غیره.
اما مدتی است که به برکت اینترنت واقعیاتی برایم ثابت شد که با باورهای سابق کاملا متضاد است.
مصدق از نظر سن و سال و سابقه خانوادگی و هم دوره بودن با رضا شاه، زمانی که به نخست وزیری رسید کاملا شاه جوان را از تصمیمات کلان مملکت کنار گذاشته بود و اصلا او را آدم حساب نمیکرد.
شاه با سیاستهای خصمانه مصدق علیه قدرتهای بزرگ مخالف بود. او میدانست که بنیه اقتصادی کشور در حدی نیست که جلو انگلیس بایستد. حتی یکبار انگلیس ناوهایش را به خلیج فارس آورده بود تا جنوب ایران را کاملا بزور بگیرد که امریکا وساطت کرد و جنگی صورت نگرفت.
مصدق یک کله خری بود مثل همین خامنه ای که با دنیا سر جنگ دارد. داشت کشور را به بن بست میرساند.
برکناری مصدق توسط شاه باعث شد دولت ایران بر سر مسائل نفت به یک توافق نسبتا خوب برسد و عملا ملی شدن نفت توسط شاه انجام شد و نه مصدق.

Senobar
مهمان
Senobar

نوشته شما یعنی یک قدم بزرگ به سوی مبارزه بدون تعارف و تعامل با مشتی کج فهم ایران ویرانساز.. چند روز بود حال وروزم از تیترهای سایت خوب نبود.. چشمانم روشن شد. از ته دل سپاس از شما مزدیسنای عزیز.