بنیادگرایان اسلامی و قتل دگراندیشان در برونمرز- پرویز دستمالچی- فایل PDF

قسمتی از پیشگفتار:
نام اولین قربانی روشن است: شهریار شفیق. نام آخرین؟ کسی نمیداند. اما یک امر روشن است؛ جمهوری اسلامی دیر یا زود خواهد رفت و پس از آن تازه ابعاد بسیار گسترده قتل دگراندیشان آشکار خواهد شد. به نظر من قضات دادگاه «میکونوس» حق دارند: ما با یک سیستم جنایتکار روبرو هستیم.
پرویز دستمالچی
برلین، مهرماه 1398

فایل

تازه ترین قدیمی ترین پر رای ترین
پیام رسانی در صورت
Senobar
عضو

شیخ عزیز، با اینکه با چگونگی ترور این چهره های سیاسی آگاه بودم اما این کتاب به نکات ریزی اشاره می کند که عدم امنیت را تا زیر بناگوش احساس می کنی.. بدون شک و بی برو برگرد ما با رژیمی سر و کار داریم که همه تبهکاران و قاتلان خاورمیانه را به زیر چتر خود کشیده و از ثروت ایران برای به خطر انداختن امنیت جهان استفاده می کند.. واقعا که این حکومت هیچ سنخیتی با ایران و ایرانی ندارد. غصب شده به مفهوم مطلق.

در ضمن فایل این کتاب فاقد صفحات ۷۱ و ۷۲ می باشد.