بنی صدر بدنامی را با خود به گور برد

همه تحصیلکرده ها و فرنگ رفته های دور و اطراف خمینی که به او مشورت دادند در نابودی ایران سهم بسزایی دارند. از ابراهیم یزدی بگیر تا صادق قطب زاده و همین ابوالحسن بنی صدر. هیچکدام اینها تا پایان عمر، به اشتباه خود اعتراف نکردند و از مردم ایران پوزش نخواستند. بنی صدر همچنان از آرمان های انقلاب اسلامی و اقتصاد توحیدی می نوشت و علیه امپریالیسم و اسرائیل سخن می گفت.

این تحصیلکرده ها با وجودی که سالها در کشورهای آزاد زندگی کردند اما هرگز تضاد اسلام  با آزادی و دمکراسی و حقوق بشر را درک نکردند. ابراهیم یزدی کسی بود که در اعدام کردن سران ارتش ایران نقش اصلی را داشت .فیلم بازجویی او از زنده یاد رحیمی هنوز هست. همه افسران و نظامیانی که روزهای نخستین انقلاب ناجوانمردانه تیرباران شدند به سفارش این چند نفر عضو شورای انقلاب بود.

بنی صدر تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری، پا به پای ابراهیم یزدی در همه جنایات خمینی شریک بود اما کم کم خمینی جاافتاد و آخوندهایی نظیر رفسنجانی و بهشتی و موسوی اردبیلی و منتظری و خلخالی قدرتمندتر شدند و حلقه غیرآخوندها را از اطراف خمینی دور کردند. دعوای بنی صدر با بهشتی و رفسنجانی از این مقطع زمانی شروع شد. اقبال مردم به او که تصور میکردند وی یک اقتصاددان متجدد است و می تواند کشور را اداره کند باعث شد او ۱۱ میلیون رای بیاورد که در آن دوره رقم چشم گیری بود.

این استقبال عظیم مردم به بنی صدر باعث شد او خود را در برابر آخوندها صاحب قدرت احساس کند. بخاطر همین بود که فاصله او از خمینی روز به روز زیادتر شد و منجر به برکناری و فرار او به خارج کشور گردید.

در خارج کشور، بنی صدر هیچگاه دست از مبارزه علیه حکومت گذشته دست برنداشت و ذره ای روراستی و صداقت در سخنانش یافت نمی شد. مشکل او با خمینی و خامنه ای بر سر سهم قدرت بود و نه آزادی و دمکراسی و عبور از حکومت آپارتاید مذهبی. بنی صدر یک عوام بود که هرگز تحصیلات دانشگاهی مغز او را تغییر نداد. او کسی بود که یکبار در یک سخنرانی گفته بود که دلیل حجاب و روسری این است که اشعه ای از موی سر زنان تابیده میشود که برای سلامتی مردان مضر است و بخاطر همین زنان باید روسری بپوشند. البته سالها بعد سعی کرد این حرف را انکار بکند ولی اسنادش هست و کسانی که در آن سالها روزنامه ها را میخواندند این حرف او را فراموش نمی کنند.

سخن گزاف دیگری از بنی صدر از او باقی مانده که درباره شکنجه در ساواک است. خوشبختانه فیلم این ادعای مضحک بنی صدر موجود است که می گفت در ساواک خرس را به جان زندانیان می انداختند تا به آنها تجاوز کند!

ما با چنین مغزفندقی هایی طرف بودیم و ایران ما را این سبک مغزان به نابودی و انحطاط کشاندند. ننگ ابدی بر این افراد که از رو سیاهان تاریخ ایرانند.

به اشتراک بگذارید:
0 0 رای
ارزیابی این پست
23 نظر
قدیمی ترین
تازه ترین پر رای ترین
بازخوردهای درون متنی
همه نظرها