به ریزش بزرگ نظام نزدیکیم؟

roo-be-mihan در این عکس حسن فریدون گویا دارد به گونه‌ای تظاهر به “پشت به دشمن رو به میهن” میکند.

دشمن چفیه پوش متظاهر، در پشتش قرار دارد…

حتما دارد خدعه و تقیه می‌کند آن مارمولک!…

اخبار امروز مشغله و مرجعیت روحانیت شیعه و شهیدشناسی را از ایران کنده و به لبنان برده، و شایعه هم هست که خامنه‌ای را برده‌اند جای دیگر…

خوب حسن جان، شیرزنان ایران دارند لچکهایشان را دار می‌زنند و ایول می‌آفرینند

تو هم اصلا عمامه‌ت را وردار دار بزن و روحانی بازی را بزار کنار و دوباره فریدون شو!!…

ما هم مدرک بی ارزش گرفتنت را از کلدونین گلاسکو بهت می‌بخشیم، و خدای هم انشالاه خطاهایت را به تو…

نوش…

http://piyalechi.com/2019/11/20/the-big-split/

به اشتراک بگذارید: