به مرحله فروپاشی اجتماعی و اقتصادی رسیده ایم

متاسفانه به دلایل بسیار زیادی که از حوصله خارج است، نیروهای اپوزسیون جمهوری اسلامی در چهل و سه گذشته نتوانسته اند از پتانسیل های موجود استفاده کرده و بر این رژیم فائق آیند گرچه مهم ترین دلایل را می توان فقدان تشکیلات سازمانی موثر و عدم تشکیل جبهه متحد عنوان کرد.

بحران های خواسته و ناخواسته در کشور یکی پس از دیگری شکل گرفته اند. مهم ترین آن ها بحران اقتصادی فزاینده رژیم جهت هزینه کرد امور جاری و طرح های عمرانی است که به شدت جمهوری اسلامی را در تنگنا قرار داده. گرچه برخی از آن ها به دلیل تحریم های موجود است اما فراموش نکنید قسمت اعظم به دلیل فقدان مدیریت و برنامه ریزی است. وجود مدیران فاسد در کنار عدم وجود برنامه های اقتصادی پایدار از جمله دلایل مهم این فروپاشی اقتصادی اند. شاهد مدعا اعتراض هایی است که در گوشه کنار کشور می بینید که کارگران و کارمندان در آن شرکت دارند و ارگان ها و کارخانجات از پرداخت حقوق و دستمزد آن ها و یا تعدیل مناسب آن عاجزند.

بیکاری فزاینده و گسترده که متاسفانه آمار دقیقی از آن در دست نیست اما با توجه به بروز پدیده های روز افزون اجتماعی مانند دستفروشی، مسافرکشی، کارتن خوابی، اعتیاد، سرقت و….مشخصا نرخ بالایی را دارد.

گسترش بزهکاری و افزایش نامتعارف پرونده های قضایی و آمار زندانیان نیز از جمله دلایل وجود بحران های اجتماعی موجود در کشور است.

حال پرسش این است چرا با وجود رسیدن به نقطه فروپاشی اجتماعی و اقتصادی و وجود اعتراضات فراوان ، نظام جمهوری اسلامی پابرجاست؟

اگر بزودی سرنگونی این رژیم شکل نگیرد مطمئنا با دلایلی که در مورد فروپاشی اقتصادی و اجتماعی کشور بطور خلاصه ذکر شد، اتفاقات ناگواری چون تجزیه ایران و یا غارت اموال عمومی و خصوصی اجتناب ناپذیر است. کما اینکه در ماه های اخیر نیز سرقت کابل های برق و مخابرات و صدمه به تیرهای برق جهت سرق میلگرد به شکل زیادی گسترش پیدا کرده است.

به نظر باید در این مرحله فکر جدیدی کرد. علیرغم ضعف و فساد جمهوری اسلامی در همه عرصه ها آنها در یک مورد بسیار خوب عمل کرده اند: پیشگیری از ظهور آلترناتیو مورد وثوق مردم. اینجاست که باید مخالفین یا ۵۰ سال دیگر به وجود این رژیم رضایت دهند و یا از خود گذشته و فرد و یا گروه مورد قبول اکثریت را بپذیرند. وجود رهبری واحد جهت شکل دهی اعتراضات و انسجام آن و سازماتدهی مناسب تلنگری است که فروپاشی جمهوری اسلامی را سرعت می بخشد.

به اشتراک بگذارید:
0 0 رای
ارزیابی این پست
1 نظر
قدیمی ترین
تازه ترین پر رای ترین
بازخوردهای درون متنی
همه نظرها