تازه ترین قدیمی ترین پر رای ترین
پیام رسانی در صورت
Senobar
مهمان
Senobar

هنوزم نمیتونم باور کنم که رفت..

Lighthouse
عضو
Lighthouse

یادش به خیر و یادش جاودانه باد.
هنوز هم از درسهای بیت ابی طالب او لذت می برم. طنزی که هم خنده داشت و هم گریه به سقوط فرهنگی و زوال فرهنگ ایرانی در قعر جهنم دره های اسلام و خون و قتل و غارت.
همیشه خوبها زود می روند و بدها مثل علف هرز از بین رفتنی نیستند.
روح و روان خسته و پاک او شاد باد.