تأملات بهنگام؛ این کاروَرزان غرب‌ستیز هنر

یوسف مصدقی- مدتی است که برخی کاروَرزان عرصه هنر، بجای پرداختن به کار خود، هوای روشنفکری و مُصلِحی اجتماعی برداشته‌اند و در فضای مجازی به بهانه‌های مختلف، بنای سخن‌پراکنی گذاشته‌اند تا مردمان سرزمین مصیبت‌زده ما را به خوبی‌ها و مزایای زیستن در وضع موجود آگاه کنند. از مرده‌غریبی‌ها و لوس‌بازی‌های معمول در حالات این «هنرمندان» که بگذریم، مضمون محوری بیشتر لفاظی‌ها و شلتاق‌های این جماعت، غرب‌ستیزی و حمله به ارزش‌های غربی با استفاده از زبان و ادبیات مندرس چپ است.

ادامه:‌ وبلاگ نویسنده

به اشتراک بگذارید: