تابه حال رفته اید گوسفند بخرید؟

تابه حال رفته اید گوسفند بخرید؟

زمانی که ایران بودم هر وقت می خواستیم گوسفندی برای مراسم شام و ناهار عروسی بخریم به حاشیه شهر می رفتیم آنجا دلال هایی بود که شما را می بردند پیش کسانی که گله گوسفند دارند. بعد از انتخاب گوسفند و چک و چونه زدن بر سر قیمت، نهایتا معامله در آستانه جوش خوردن قرار میگرفت اما ناگهان جناب دلال می پرید وسط و میگفت: دستمزد ما شامل سر بریدن گوسفند هم می شود.

می پرسیدیم: یعنی هم حق دلالی باید بدهیم و هم دستمزد سر بریدن گوسفند؟

میگفت: بله، تازه بعد از سر بریدن گوسفند، پوست و روده و کله پاچه و جیگر سفید و سیاه را هم می برم! اگر راضی نیستی برو بسلامت!

این جناب میخائیل اولیانف دلال روسی در برجام همان نقش دلال گوسفند را بازی می کند.

به اشتراک بگذارید: