تاریخ شفاهی: نقش دیکتاتوری فردی در شکست نظام پادشاهی- عبدالمجيد مجيدی

From 2:17:42 To 2:40:00

https://youtu.be/po9PtjoZfxI?t=8262

به اشتراک بگذارید:
0 0 رای
ارزیابی این پست
1 نظر
قدیمی ترین
تازه ترین پر رای ترین
بازخوردهای درون متنی
همه نظرها