تاریخ شفاهی- سیمین دانشور: کاش آقا (خمینی) منو صیغه کنه!

ماجرا مربوط به اوایل انقلاب و دیدار کانون نویسندگان ایران با خمینی است.
راوی: دکتر غلامحسین ساعدی

From 1:15:59 to the end

https://youtu.be/5mTkEZmV2ts?t=4792

به اشتراک بگذارید: