ترامپ فروش جنگنده رادارگریز راپتور F-22 به اسرائیل را تصویب کرد

تایمز اسرائیل: بنا به گزارشی که روز جمعه در یک روزنامهٔ متعلق به سعودیها منتشر شد، «مارک اسپر»، وزیر دفاع ایالات متحده، در دیدار اینهفته از اسرائیل، به مقامات اسرائیلی گفت دولت ترامپ فروش جت های جنگنده رادارگریز راپتور اف ۲۲ و بمبهای دقیق هدایت شونده به اسرائيل را تصویب کرده است. 

F-22 Raptor

بنا به گزارشی در روزنامهٔ سعودی، در پی اعلام برنامه فروش اف۳۵ به امارات متحد عربی، ایالات متحده فروش جتهای رادارگریز پیشرفته به اسرائیل برای حفظ برتری نظامی کشور یهودی، تصویب میکند.

به اشتراک بگذارید: