ترکیه آسمانش را بروی هواپیماهای روسی که به سوریه تردد میکنند میبندد

وزیر امور خارجه چاووش اوغلو ترکیه امروز اعلام کرد که ترکیه آسمانش را بروی هواپیماهای روسی (اعم از نظامی و غیر نظامی) که به سوریه تردد میکنند میبندد.

چون پیشتر اروپا هم آسمانش را بروی پروازهای روسی بسته بود اکنون تنها راه هوایی در دسترس بین روسیه و سوریه از آسمان ایران و عراق میگذرد.

به اشتراک بگذارید: