تصاویر ماهواره ای از آسیبهای حمله اخیر پهپادی در کرج

خبر گزاری های ایرانی هفته پیش ادعا کرده بودند عملیات کشف و خنثی شده است، ولی در تصاویر آسیب به یک ساختمان مربوط به تولید سانتریفیوژ مشهود است.

به اشتراک بگذارید: