تعجب روزنامه گاردین از حکم ۹ سال زندان برای پدر رومینا اشرفی

نویسنده روزنامه ای که سالهاست مجازات اعدام در اون کشور ملغی شده هم از چنین حکم سبکی برای این قتل تعجب کرده. مقاله کامل رو با کلیک اینجا مشاهده کنید. تنها ۲ جمله از این مقاله:

-یک مرد ایرانی که سر دختر 14 ساله خود را قطع کرده تنها به 9 سال زندان محکوم شده.
-این حکم نه سال زندان در تضاد با مجازات های طولانی زندان است که به زنان معترض به حجاب اجباری داده میشود.

An Iranian man who beheaded his 14-year-old daughter has been sentenced to only nine years in jail

The nine-year sentence contrasts with lengthy jail penalties imposed on women who protest over laws requiring the wearing of the hijab.

به اشتراک بگذارید: