تلفن خداحافظی آنگلا مرکل به اسلیپی جو

مرکل: الو اسلیپی جو؟

جو بایدن: بله خودم هستم، شما؟

مرکل: من خانم مرکل هستم از آلمان

بایدن: به به، خانم مرکل، چه عجب یاد فقیر فقرا کردی، حال و احوال شما چطوره؟ خانوم بچه ها چطورند؟ همگی سلامتند بحمدالله؟

مرکل: همگی خوبند، سلام میرسانند. غرض از مزاحمت این بود که خواستم خداحافظی کنم

بایدن: کجا با این عجله؟ تشریف داشته باشید شب در خدمت تان باشیم

مرکل: نه خیلی ممنون، باید مدتی استراحت کنم. شاید هم آمدم امریکا

بایدن: اتفاقا فکر خوبیه، خواستی بیای امریکا از مرز مکزیک بیا، همراه پناهنده ها. نه پاسپورت میخواد، نه ویزا میخواد، نه واکسن، نه ماسک، نه هیچ چی.

مرکل: چه جالب! شما چیزی نمی خواهی از اینجا برات بیارم؟

بایدن: اگه زحمتی نیست، اون برجام را بردار بیار اینجا ببینیم چی توش نوشته

مرکل: مگه شما خودتون ندارید؟

بایدن: نه بابا اون ترامپ لعنتی پاره اش کرده. یادت باشه اول بده همه کشورهای اروپایی امضا کنند، بعد ببر تهران بده همه آخوندا امضا کنند بعد بردار بیار. ضمنا تا تهران میری از آنجا نیم کیلو خاکشیر هم بیار اینجا پیدا نمیشه. می خواهیم اینجا شربت نذری بدیم.

مرکل: آخه من مدت خدمتم تمام شده و دیگه کاره ای نیستم.

بایدن: یعنی تو اون صدر اعظم آلمان شرقی نیستی؟ لعنت به مزاحم های تلفنی!

اسلیپی جو تلفن را قطع می کند.

به اشتراک بگذارید: