تهران هم با شعارهای «رضاشاه روحت شاد» و «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران» و «مرگ بر دیکتاتور» به پا خاست

تظاهرات امروز تهران از خیابان جمهوری، تقاطع حافظ، روبروی پاساژ علاءالدین و پاساژ چارسو آغاز شد و گسترش پیدا کرد. در این اعتراضات شعارهای «رضاشاه روحت شاد»، «توپ، تانک، فشفشه، آخوند باید گم بشه»، «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران»، «مرگ بر دیکتاتور»، «تا آخوند کفن نشود، این وطن وطن نشود»، «خامنه‌ای حیا کن، حکومت رو رها کن»، «ایرانی باغیرت، حمایت، حمایت» و «نترسید، نترسید، ما همه با هم هستیم» سر داده شده است.

به اشتراک بگذارید: