توقیف نفتکش «سوتیز» نوعی «مسافرکشی» بود!

رسانه های رسمی ج.ا. در روزهای اخیر انواع روایات را از ماجرای نفتکش «سوتیز » نقل کرده اند، من جمله اینکه نیروی دریایی آمریکا این کشتی را توقیف کرده، ولی با دخالت سپاه مجبور به عقب نشینی شده است.

واقعیت ماجرا به طور خلاصه این است که این کشتی جزء نفتکشهایی بوده که نفت ایران را قاچاق میکرده (این بار زیر پرچم ویتنام)، و چند ماه پیش با چند صد هزار بشکه نفت ایران به سواحل چین رفته، ولی آنجا موفق به تخلیه محموله اش نشده و پس از ۶ هفته علافی در آن آبها چاره ای نبوده جز اینکه نفت را به ایران برگرداند.

سپاه از این فرصت استفاده میکند تا دوباره یک شوی تبلیغاتی اجرا کند: آنها صبر میکنند تا کشتی به نزدیکی ایران برسد، سپس ترتیبی میدهند که یک هشدار دزدی دریایی به یک ناو آمریکایی در منطقه برسد، و هنگامی که ناو برای بررسی به محل میرسد شوی از پیش آماده شده خود را با «هلی برن» و سایر مخلفات پیاده میکنند. نیروهای آمریکایی هم که هیچ برنامه و دستوری برای مداخله نداشته اند فقط صحنه را نظاره میکنند و تبدیل به سیاهی لشکر فیلم میشوند.

عملیات ده روز پیش اتفاق افتاده، ولی ج.ا. در این حین مشغول مونتاژ ویدئوها بوده تا آن را به مناسبت ۱۳ آبان (گروگانگیری در سفارت آمریکا) با آب و تاب منتشر کند.

بنابراین کل ماجرا بیشتر شبیه «مسافرکشی» بوده، شبیه کسی که در هر حال باید از تهران به شمال برود و سریک میدان چند تا مسافر سوار میکند تا یک صرفه ای هم داشته باشد…

به اشتراک بگذارید: