تکمیل بخشی دیگر از پازل انفجار بیروت

محموله آمونیوم نیترات که باعث انفجار عظیم بیروت شد از این جهت حائز اهمیت است که احتمالا با دنبال کردن آن میتوان به سر نخها رسید. ما در نخستین روزهای پس از انفجار در یک مقاله مفصل به ردیابی این محموله پرداخته بودیم، من جمله اینکه مبدا آن یک کارخانه تولید مواد شیمیایی در گرجستان و مقصد (رسمی) آن یک کارخانه تولید مواد منفجره در موزامبیک بوده است، ولی این محموله به نحو عجیبی در بندر بیروت تخلیه میشود:

شواهد حاکی از این بودند که پشت این معامله افراد دیگری وجود داشته اند که از انواع ترفندها برای رد گم کنی استفاده کرده اند. اکنون یک شبکه از متخصصان جرائم سازمان یافته موفق شده اند حداقل هویت صاحبان اصلی محموله را آشکار کنند: یک گروه اوکراینی الاصل از تاجران مواد شیمیایی، که از یک شبکه گسترده و تو در تو از دفاتر و شرکتهای پوششی در چندین کشور بویژه بریتانیا استفاده میکرده اند. گزارش بنا بر ماهیتش پیچیده است و اگر به جزئیات علاقه دارید باید وقت بگذارید وخودتان بخوانید، ولی پیام اصلی این است که ما با شبکه های بین المللی مواجه هستیم که به «بازیگران بد» (مثلا رژیم سوریه یا ایران) خدمات میدهند، این کارها از سطح فکری این رژیمها بالاتر است.

و اما اینکه ذی نفع اصلی این عملیات چه کسی بوده هنوز نیاز به تحقیقات بیشتر دارد، ولی شواهد در این جهت هستند که دو دلال طراز اول رژیم سوریه (با روابط ویژه با روسیه) در این ماجرا سهیم بوده اند.

به اشتراک بگذارید: