تیراندازی و آتش سوزی در زندان اوین

از ایران گزارش میرسد که در زندان اوین آتش سوزی شده و تیراندازی ادامه دارد. نیروهای نظامی نیز به سوی زندان اوین در حرکت هستند. لطفا اطلاع رسانی کنید تا مردم به یاری زندانیان بشتابند.

https://web.telegram.org/z/#-1270653528

به اشتراک بگذارید: