جارو برقی حرام است مگر ابتدا آنرا در آب فرو کنید

آخوندهای دوره قاجار زمانی که قند را حرام اعلام کردند، راه بیرون رفت و چاره را هم اندیشیده بودند اما این خامنه ای خرفت واکسن امریکایی و لوازم خانگی کره ای را ممنوع اعلام کرده ولی راه برون رفت آنرا اعلام نکرده.

آیا جارو برقی را ابتدا توی حوض فرو کنیم حلال می شود؟

یخچال ساید بای ساید توی حوض ما جا نمیشود، تکلیف شرعی آن چی میشه؟؟

به اشتراک بگذارید: