حقایق پنهان دخالت امریکا در انقلاب۵۷

یکی از جالب ترین گفتگوهای تاریخی در مورد وقوع انقلاب ۵۷ که توسط دکتر روح الله رحیم پور در کانال یک در گفتگویی با شهرام همایون و نقش امریکا در وقوع انقلاب را در ویدئو زیر خواهید دید. جدا از بحث نحوه دخالت امریکا در انقلاب از نکات جالب خسارت مادی شدیدی است که انقلاب در همان ابتدای شکل گیری به کشور وارد می کند. با توجه به لغو دو مرحله ای خرید تسلیحات از امریکا از ۲۲ میلیارد دلار ذخایر ایران نزد بانک های امریکایی تقریبا ۲۰ میلیارد دلار با ندانم کاری بختیار و فاجعه گروگانگیری و متعاقبا بیانیه الجزایر که رهبری تیم مذاکره کننده ایرانی بر عهده بهزاد نبوی بوده است؛ از بین می رود.

به اشتراک بگذارید: